MapsTell - De wereld van verschil - DiSC uitgediept

Een wereld van verschil - MapsTell

Door middel van een landkaart 'De wereld van verschil' leer je jezelf kennen met je sterke punten, hoe anderen je zien en je valkuilen.

De map omvat vier 'rijken': het Daadkrachtige rijk, het Invloedrijke rijk, het Stabiele rijk en het Consciëntieuze rijk. Je ziet het... het DiSC model wordt hier letterlijk in kaart gebracht. Ontdek hoe er met deze visuele en toegankelijke tool een wereld voor jou opengaat.

Op grond van de door jou ingevulde vragenlijst hebben wij drie stijlen van jouw gedrag gemeten:

  1. Jouw actieve stijl: laat zien hoe jij overkomt op anderen en de indruk die jij wilt achterlaten.
  2. Jouw instinctieve stijl: laat zien hoe jij van nature reageert op onverwachte zaken, of wanneer jij onder druk komt te staan .
  3. Jouw reactieve stijl: is feitelijk een combinatie van de twee bovengenoemde stijlen, en toont jouw manier van reageren in een vertrouwde omgeving.


Mogelijkheden:

Je persoonlijke analyse:

Door middel van een vragenlijst krijg je nadien een verslag van je voorkeursgedragsstijl, je allergieën en je valkuilen. Dit wordt ook via een filmpje zeer aanschouwelijk gebracht.

Desgewenst kan je ook je sales- en je leidinggevende skills laten testen.

Coaching van je analyse:

De bekomen resultaten kunnen met jou doorgenomen worden en via een coachingsgesprek kijken we wat je sterke en te verbeteren punten zijn, en wat je daaraan kan doen.

Opleiding: 

Hier wordt er gedurende 1 dag gewerkt aan de verschillende profielen en bekijken we waar we met het team kunnen 'landen' in welk rijk en waarmee je rekening kan houden als je landt in iemand anders zijn of haar rijk.

De tolerantie naar elkaar toe wordt enorm versterkt door middel van het begrip van de verschillende rijken of kleuren.


Investering:

1. Analyse:

Personal map en routebeschrijving (digitaal): 150€ excl. BTW

PM + routebeschrijving + Leadership: 175€ excl. BTW

PM + routebeschrijving + sales: 175€ excl. BTW

PM + routebeschrijving + leadership + sales: 200€ excl. BTW

2. Coaching:

Hier wordt in een sessie van 3 uur je profiel volledig besproken en geanalyseerd. Investering 800€ excl. BTW inclusief je analyse.

3. Opleiding:

Een hele dag opleiding aan 1.500€ excl. BTW. Dit kan als in-company training gegeven worden.

De tarieven van de analyse gelden per deelnemer.MapsTell - De wereld van verschil - DiSC uitgediept

Communicatief salestraject

Salestraining mist meestal de basis communicatietechnieken. Wat doe je als de klant zwijgzaam is, of net het tegenovergestelde. Hoe ga je om met klanten in emotie... dit zijn enkele punten die zeker aan bod komen in dit traject. Waarom een traject, omdat herhaling de beste leerschool is. Heel praktijkgericht met korte theoretische modellen.

Lees meer

De complete verkoopcursus & DiSC

Je verkoopgesprek zo afstemmen op de aankoopmotieven van je klant. Als je de klant bestookt met verkoopmotieven die niet matchen met zijn aankoopmotieven, dan ben je je klant aan het vervelen. Hier leer je dit echt af te stemmen rekening houdend met zijn DiSC voorkeursgedragsstijl. In deze cursus word je DiSC profiel bepaald en hoe je met deze methodologie aan de slag kan gaan. Een training op hoog niveau. Zowel voor junior als senior verkopers. De meest volledige verkoopcursus onmiddellijk toepasbaar in de praktijk.

Lees meer

Leiding geven

Een team aansturen en alle neuzen in dezelfde richting krijgen is niet evident. Differentiëren qua leiding geven op basis van uw medewerkers, zowel qua feedback als taakverdeling is een must. Je stijl van leidinggeven aanpassen aan de motivatie en competenties van ieder, leer je in deze module.

Lees meer

Assertieve communicatie

Heb jij ook moeite met 'neen' zeggen en geraak je steeds opgezadeld met extra taken? Je leert je grenzen te stellen maar wel met respect voor de ander en rekening houdend met de relatie op lange termijn. In deze module leer je de juiste communIcatietools te gebruiken op het juiste moment.

Lees meer

Salestechnieken

Niet opdringerig overkomen maar toch verkopen... een utopie? Toch niet! Hier leer je hoe je verkoopgesprek een aangename communicatie wordt met de klant. Je zorgt ervoor dat je de klant begrijpt, geen monoloog afsteekt en het juiste product, of zelfs meer producten als oplossing kan voorstellen.

Lees meer

DiSC

Ontdek tijdens onze DiSC training welke successen er te behalen zijn wanneer we ons gedrag en onze communicatie kunnen aanpassen aan die van anderen! Leer niet alleen om collega's of klanten beter te begrijpen, maar ook om slim in te spelen op de onderlinge verschillen in gedrag.

Lees meer

DiSC (version Française)

DiSC est un système basé sur des préférences psychologiques.Tout le monde n'a pas les 4 couleurs en soi, mais a généralement 1 style préféré. Cette préférence détermine notre façon de penser, de communiquer et de travailler.

Lees meer

Verbale agressie

Klanten zijn de dag van vandaag mondiger, verbaal sterker en zelfs agressief. Hier leer je omgaan met die verbale agressie om een heel eenvoudige manier. Deze module is een doe-module, omdat telkens weer verbale agressiviteit je overvalt.

Lees meer

Klachtenbehandeling

Verstomd staan door een agressieve uitval van een klant met een klacht... het zal je maar overkomen. Nochtans bestaat er een heel simpele manier voor, maar je moet deze je eigen maken. In deze module, een echte doe-module, leer je deze techniek onder de knie te krijgen. Van een klant die een klacht met agressie formuleert ombuigen naar een vriendelijke, niet agressieve klant.

Lees meer

Conflicthantering en bemiddeling

Omgaan met conflicten, meningsverschillen, spanningen. Hoe kan ik op een assertieve manier en zonder aanvallend over te komen omgaan met deze situaties?

Lees meer

Presentatietechnieken

Voor velen is het geven van een presentatie of het toespreken van een groep een stressvolle aangelegenheid. Dankzij deze opleiding ontpop je jezelf tot een begeesterd spreker en leer je in te spelen op onverwachte situaties. Presenteren kan je leren.

Lees meer

Vergadertechnieken

"Time is money" en vergaderingen zijn vaak een bron van ergernis. Deze opleiding leert jou om dit bij de bron aan te pakken. Efficiënt vergaderen.

Lees meer

Time management

"Time is money" en vrije tijd is goud waard. Velen onder ons ervaren dat op het einde van de dag amper de helft gerealiseerd werd van wat gepland stond. Deze opleiding leert je zeer specifiek de oorzaken daarvan te detecteren én aan te pakken. Timemanagement zorgt ervoor dat je meester wordt van je tijd.

Lees meer

Efficiënt netwerken

Vlot, efficiënt en met plezier netwerken om duurzame relaties op te bouwen is een essentiële vaardigheid voor elke ondernemer!

Lees meer

Onderhandelingstechnieken

Er is sprake van succesvol onderhandelen wanneer beide partijen het gevoel hebben een win-win situatie behaald te hebben. Als je niet weet wat je tegenpartij wilt bekomen, bemoeilijkt dat je onderhandeling. Je leert ook de verschillende onderhandelingsstrategieën toe te passen in verschillende situaties. Structuur in je onderhandeling brengen.

Lees meer

Respectvol beïnvloeden

Een vijand kan je niet voor je kar spannen... maar wie dan wel? Hier leer je dat als je vijanden creëert je je doel niet bereikt. Hoe maak ik van mijn gesprekspartner een bondgenoot, om hem dan respectvol te beïnvloeden.

Lees meer

Problem solving

Deze opleiding is niet gericht op problemen met mensen, maar wel hoe een beslissing te nemen volgens een rationele denkwijze. We analyseren het probleem, berekenen de impact en de gevolgen van een mogelijke oplossing en komen zo tot een zeer resultaatgerichte oplossing volgens de methode van Kepner en Tregoe.

Lees meer

Telefonische prospectie

Vaak staan mensen weigerachtig tegenover telefonische prospectie. Doch is dit een heel sterk middel om te prospecteren. Door heel eenvoudige tips en tricks leer je in deze praktijkgerichte module hoe je het best 'binnenkomt' bij je prospecten.

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x