DiSC


Manipuleren kan je leren!

Maar je kan òòk op een andere manier goede resultaten boeken en daar geven wij dan weer de voorkeur aan! Leer bijvoorbeeld beter in te spelen op je klant, je medewerkers aan te sturen, je salesteam te motiveren of je pubers te beïnvloeden. Doordat je verschillende gedragstypes van mensen weet te detecteren, kan je er doelbewuster én efficiënter mee gaan communiceren.

In communicatie is het begrip voor onze onderlinge verschillen essentieel. Bij LifeKompas hanteren we de DiSC methodologie op een zeer diepgaande manier om deze verschillen in kaart te brengen. Aan de hand van een eenvoudige kleurentaal slagen we er met deze opleiding in om onze communicatie te optimaliseren en op die manier onder andere het zelfinzicht, de effectieve samenwerking of de organisatieontwikkeling te bevorderen.


Dit zijn jouw voordelen van de DiSC opleiding: 

 • Je verbetert je relaties: meer inzicht en een beter begrip leidt tot hogere tolerantie en meer waardering
 • Je haalt meer uit je communicatie omdat je in deze training leert hoe je je communicatie doelbewust kan aanpassen aan en afstemmen op de verschillende gedragstypes of voorkeursstijlen. Doordat je kan detecteren met welk gedragstype je te maken krijgt, begrijp je beter hoe hij of zij bij voorkeur benaderd wordt.
 • In sales zal de DiSC training er vooral voor zorgen dat je klant zich beter begrepen voelt. Hoe beter hij of zij zich voelt, hoe makkelijker er tot aankoop overgegaan zal worden.
 • Voor een sales team liggen de voordelen vooral in optimaliseren van de samenwerking. Hoe vlotter of efficiënter een sales proces verloopt, hoe succesvoller de resultaten.
 • Je bekomt vlottere samenwerking, zowel met directe collega's als in de hoedanigheid van leidinggevende, omdat je beter begrijpt hoe jouw team functioneert en inziet dat je niet iedereen op dezelfde manier kan aansturen om het meest efficiënt te zijn.
 • Er ontstaat een hechtere teamgeest.


Wat is DiSC?

De DiSC training is een wetenschappelijk onderbouwde persoonlijkheidstest, die gebaseerd is op de psychologische voorkeur van 4 soorten gedragsstijlen : dominant, invloedrijk, stabiel en consciëntieus.

Inzicht in je eigen gedragsstijl is de eerste stap om anderen te leren waarderen zoals ze zijn en om je relaties te verbeteren. Een goede kennis van elkaars voorkeurgedragstijl is cruciaal om vlot met elkaar te kunnen communiceren. Het spreekt voor zich dat de realiteit iets genuanceerder is, maar aan de hand van vier algemeen geldende gedragstypes worden handvaten geboden om je communicatie te versterken. Elk type wordt gekenmerkt door een kleur.

Ontdek hoe de onderlinge verschillen tussen mensen een invloed hebben op hun manier van communiceren. En hoe jij je daar bijgevolg aan kan aanpassen:

Bij DiSC staat rood voor dominant, geel voor invloed, groen voor stabiel en blauw voor consciëntieus. Niet iedereen heeft de 4 DiSC kleuren in zich maar heeft wél meestal 1 voorkeursstijl. Deze voorkeur bepaalt onze manier van doen, denken, communiceren en werken. Het bepaalt ons gedrag, maar ook onze houding ten opzichte van anderen.

 • Het dominante type is extravert en controlerend. Een typische eigenschap van dit type is de hoge prestatiegerichtheid. Hij of zij is direct en gedreven. (kleur Rood)
 • Het invloedrijke type is extravert en relaterend. Hij of zij is onder andere hartelijk, enthousiast, impulsief en verbaal. (kleur Geel)
 • Het stabiele type is introvert en relativerend en wordt ondermeer gekenmerkt door een hoge betrokkenheid, een attente persoonlijkheid en de hang naar harmonie. (kleur Groen)
 • Het consciëntieuse type is introvert en controlerend. Vaak zien we dit type als een denker, observator en analyticus. (kleur Blauw)


Het doel van deze training:

De doelstellingen van de DiSC training zijn identiek aan de voordelen:

 • je bekomt betere relaties
 • je creëert én ervaart meer begrip en waardering
 • je realiseert vlottere werkprocessen
 • je communicatie verloopt efficiënter, omdat je jouw communicatiestijl kan aanpassen aan de voorkeursgedragsstijl van je gesprekspartner
 • hechtere teamspirit en beter teamwork


Inhoud:

De DiSC training is een praktische training met ruimte voor interactie (vragen stellen, inoefenen,… )
Ze vindt plaats in een veilige omgeving rekening houdend met uw comfortzone.

 • Jouw natuurlijke gedragsstijl/kleur bepalen;
 • Op een praktische manier de kenmerken van de andere gedragsstijlen herkennen;
 • Leren communiceren in de 4 kleuren;
 • Toepassen van deze kennis in je privéleven als op de werkvloer, in een verkoop-, sollicitatie-, onderhandelingsgesprek,… .


Praktisch:

 • DiSC basismodule: 19/9/24 van 9-12h of 12/11/2024
 • DiSC voor gevorderden: 19/9/24 van 13-16h of 12/11/2024


Investering:

 • In-company: Sessie van 3 uur met max 30 deelnemers: 800€ excl. BTW.
 • In-company: dagopleiding van 9-16h: 1500€ excl. BTW. Tijdens deze dag kunnen er in samenspraak met het bedrijf accenten gelegd worden, cases aangebracht worden... deze kan volledig op maat gegeven worden.
 • Klassikale training: €195 van 9-12h.
 • Locatie: Goedehoopstraat 19, 2000 Antwerpen


Locatie:

Goedehoopstraat 19, 2000 Antwerpen


DiSC kleurentraining

Uw trainer:

Serge Dal Bosco heeft sinds 1993 ervaring als trainer in communicatie en verkooptechnieken.Serge is sinds 2011 gecertifieerde DiSC trainer en sinds 2022 als eerste in België gecertifieerde MapsTell trainer. Hij past zich volledig aan, aan jouw persoonlijkheid, gedragsstijl en grenzen zodat je zoveel mogelijk uit deze training haalt binnen een veilige omgeving.

>> lees meer over Serge

>> maak kennis met het LifeKompas team


DiSC

Communicatief salestraject

Salestraining mist meestal de basis communicatietechnieken. Wat doe je als de klant zwijgzaam is, of net het tegenovergestelde. Hoe ga je om met klanten in emotie... dit zijn enkele punten die zeker aan bod komen in dit traject. Waarom een traject, omdat herhaling de beste leerschool is. Heel praktijkgericht met korte theoretische modellen.

Lees meer

MapsTell - De wereld van verschil - DiSC uitgediept

Op een heel aangename wijze dmv de landkaart 'een wereld van verschil' krijgen we inzichten in de verschillen van personen en hun gedrag. Je voorkeursgedragstijl analyseren, op persoonlijk vlak, sales en/of managementgebied. Hoe leren omgaan met de andere 'rijken' of kleuren, en hoe je je team kan aansturen. Deze analyse kan via een profielanalyse gebeuren. Door middel van een coaching of als opleiding voor een groep. Zowel medewerkers, een salesteam of leidinggevenden kunnen zeker gebruik maken van deze analyse, tips en tricks, en is onmiddellijk toepasbaar.

Lees meer

De complete verkoopcursus & DiSC

Je verkoopgesprek zo afstemmen op de aankoopmotieven van je klant. Als je de klant bestookt met verkoopmotieven die niet matchen met zijn aankoopmotieven, dan ben je je klant aan het vervelen. Hier leer je dit echt af te stemmen rekening houdend met zijn DiSC voorkeursgedragsstijl. In deze cursus word je DiSC profiel bepaald en hoe je met deze methodologie aan de slag kan gaan. Een training op hoog niveau. Zowel voor junior als senior verkopers. De meest volledige verkoopcursus onmiddellijk toepasbaar in de praktijk.

Lees meer

Leiding geven

Een team aansturen en alle neuzen in dezelfde richting krijgen is niet evident. Differentiëren qua leiding geven op basis van uw medewerkers, zowel qua feedback als taakverdeling is een must. Je stijl van leidinggeven aanpassen aan de motivatie en competenties van ieder, leer je in deze module.

Lees meer

Assertieve communicatie

Heb jij ook moeite met 'neen' zeggen en geraak je steeds opgezadeld met extra taken? Je leert je grenzen te stellen maar wel met respect voor de ander en rekening houdend met de relatie op lange termijn. In deze module leer je de juiste communIcatietools te gebruiken op het juiste moment.

Lees meer

Salestechnieken

Niet opdringerig overkomen maar toch verkopen... een utopie? Toch niet! Hier leer je hoe je verkoopgesprek een aangename communicatie wordt met de klant. Je zorgt ervoor dat je de klant begrijpt, geen monoloog afsteekt en het juiste product, of zelfs meer producten als oplossing kan voorstellen.

Lees meer

DiSC (version Française)

DiSC est un système basé sur des préférences psychologiques.Tout le monde n'a pas les 4 couleurs en soi, mais a généralement 1 style préféré. Cette préférence détermine notre façon de penser, de communiquer et de travailler.

Lees meer

Verbale agressie

Klanten zijn de dag van vandaag mondiger, verbaal sterker en zelfs agressief. Hier leer je omgaan met die verbale agressie om een heel eenvoudige manier. Deze module is een doe-module, omdat telkens weer verbale agressiviteit je overvalt.

Lees meer

Klachtenbehandeling

Verstomd staan door een agressieve uitval van een klant met een klacht... het zal je maar overkomen. Nochtans bestaat er een heel simpele manier voor, maar je moet deze je eigen maken. In deze module, een echte doe-module, leer je deze techniek onder de knie te krijgen. Van een klant die een klacht met agressie formuleert ombuigen naar een vriendelijke, niet agressieve klant.

Lees meer

Conflicthantering en bemiddeling

Omgaan met conflicten, meningsverschillen, spanningen. Hoe kan ik op een assertieve manier en zonder aanvallend over te komen omgaan met deze situaties?

Lees meer

Presentatietechnieken

Voor velen is het geven van een presentatie of het toespreken van een groep een stressvolle aangelegenheid. Dankzij deze opleiding ontpop je jezelf tot een begeesterd spreker en leer je in te spelen op onverwachte situaties. Presenteren kan je leren.

Lees meer

Vergadertechnieken

"Time is money" en vergaderingen zijn vaak een bron van ergernis. Deze opleiding leert jou om dit bij de bron aan te pakken. Efficiënt vergaderen.

Lees meer

Time management

"Time is money" en vrije tijd is goud waard. Velen onder ons ervaren dat op het einde van de dag amper de helft gerealiseerd werd van wat gepland stond. Deze opleiding leert je zeer specifiek de oorzaken daarvan te detecteren én aan te pakken. Timemanagement zorgt ervoor dat je meester wordt van je tijd.

Lees meer

Efficiënt netwerken

Vlot, efficiënt en met plezier netwerken om duurzame relaties op te bouwen is een essentiële vaardigheid voor elke ondernemer!

Lees meer

Onderhandelingstechnieken

Er is sprake van succesvol onderhandelen wanneer beide partijen het gevoel hebben een win-win situatie behaald te hebben. Als je niet weet wat je tegenpartij wilt bekomen, bemoeilijkt dat je onderhandeling. Je leert ook de verschillende onderhandelingsstrategieën toe te passen in verschillende situaties. Structuur in je onderhandeling brengen.

Lees meer

Respectvol beïnvloeden

Een vijand kan je niet voor je kar spannen... maar wie dan wel? Hier leer je dat als je vijanden creëert je je doel niet bereikt. Hoe maak ik van mijn gesprekspartner een bondgenoot, om hem dan respectvol te beïnvloeden.

Lees meer

Problem solving

Deze opleiding is niet gericht op problemen met mensen, maar wel hoe een beslissing te nemen volgens een rationele denkwijze. We analyseren het probleem, berekenen de impact en de gevolgen van een mogelijke oplossing en komen zo tot een zeer resultaatgerichte oplossing volgens de methode van Kepner en Tregoe.

Lees meer

Telefonische prospectie

Vaak staan mensen weigerachtig tegenover telefonische prospectie. Doch is dit een heel sterk middel om te prospecteren. Door heel eenvoudige tips en tricks leer je in deze praktijkgerichte module hoe je het best 'binnenkomt' bij je prospecten.

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x