Communicatieve sales opleiding Mechelen

Volwaardige sales training in regio Mechelen?
Welkom bij LifeKompas.


Communicatieve sales opleiding bij LifeKompas

Sterk, professioneel en vriendelijk overkomen bij uw klant doet wonderen!  Bewust omgaan met het totaalplaatje van ‘wat u zegt’, ‘hoe u het zegt’ en ‘hoe u overkomt bij de klant’ is van cruciaal belang om een langdurige klantrelatie op te bouwen! Het is door deze totaalaanpak en door de focus te leggen op de eigen sterktes dat u zich op een assertieve manier zal weten te profileren. Het zal u in staat stellen een hogere klantentevredenheid en -trouw te realiseren, wat automatisch leidt tot hogere opbrengsten!

Doelstelling

Met deze opleiding richten we ons tot iedereen die in contact komt met klanten. Of u nu zelfstandig ondernemer bent, baliemedewerker, salesverantwoordelijke of bijvoorbeeld administratief bediende: uw communicatieve vaardigheden vormen de meest essentiële factor om u te onderscheiden van uw concurrenten en liggen aan de basis van elk succes.

Inhoud

Het is een praktische en interactieve training, aangepast aan het ritme en de noden van de groep. Zowel tijdens als buiten de geplande sessies is er ruimte voor vragen. Rollenspellen vormen de sleutel van het leerproces. Deze vinden steeds plaats met respect voor elkaars grenzen en gedragsstijl!

Volgende modules komen aan bod:


Wenst u meer informatie over onze communicatieve sales opleiding in Mechelen?
Ontmoet Serge Dal Bosco: docent sales training bij LifeKompas

Serge Dal Bosco heeft sinds 1993 ervaring als trainer in communicatie- en verkooptechnieken. Serge is sinds 2011 gecertifieerde DiSC trainer. Hij past zich volledig aan, aan uw persoonlijkheid, gedragsstijl en grenzen zodat u zoveel mogelijk uit deze communicatieve sales opleiding haalt binnen een veilige omgeving.

Serge Dal Bosco_docent communicatieve sales training Mechelen

"Mijn naam is Serge Dal Bosco. Aan het begin van mijn carrière combineerde ik een baan in de zorgsector met een commerciële bijverdienste. Al gauw kwam ik er achter dat ik mijn energie hoofdzakelijk haalde uit de verschillende soorten uitdagingen, die gepaard gingen met mijn bijverdienste. Mijn sterke gedrevenheid maakte dat ik later als zelfstandig ondernemer verschillende zaken oprichtte en uitbaatte. De ervaring die ik daarmee opstak, nam ik mee bij al mijn volgende stappen.

Vanuit de intense samenwerking met mensen ontdekte ik reeds heel vroeg dat mijn passie bij het lesgeven lag. In 1997 ging ik aan de slag als trainer/coach bij een financiële instelling. Twee jaar eerder was ik reeds begonnen met les te geven in avondschool, richting marketing en sales. In 2011 behaalde ik mijn certificatie als DiSC trainer. De DiSC methodologie pas ik sindsdien consequent toe bij quasi alle opleidingen omdat het mijns inziens de essentie vormt van communicatie en ik hiermee een meerwaarde kan geven aan mijn opleidingen, trainen en coachings: een beter begrip van jezelf én van de ander is de sleutel tot succes.

In 2015 richtte ik vervolgens LifeKompas op omdat ik honger had naar meer. Ik wilde méér doen dan gewoon lesgeven. Ik wilde ondersteuning bieden in de meest brede zin van het woord. Met communicatie als rode draad help ik ondernemers groeien op vlak van marketing, management en sales. Aangezien elke ondernemer ook gewoon 'mens' is, bewijzen de vaardigheden, die we binnen het professionele domein samen trainen, tevens hun nut op persoonlijk vlak. 

Kennis - Kunde - Actie is de LifeKompas slogan: een korte theoretische basis wordt omgezet in praktische vaardigheden. Door deze vaardigheden intensief in te oefenen worden ze een attitude of kunde. In de praktijk ondersteun ik daarom héél actiegericht. De transformatie die ik mensen zie doormaken, zowel klassikaal als op de werkvloer, geeft mij telkens opnieuw een onbeschrijfelijke voldoening...

Mijn troeven? Kort samengevat:

  • Allereerst mijn persoonlijke aanpak: op het evaluatieformulier lees ik vaak ‘zeer leerrijke rollenspellen’. Ik oefen dus vaak in een veilige omgeving zonder de ander uit zijn of haar comfortzone te halen. Hoe beter je je voelt, hoe makkelijker je bijleert!
  • Mijn professionele ervaring: mijn meerwaarde heb ik volgens mij te danken aan mijn opgedane ervaring als uitbater van drie zelfstandige zaken. Mijn commerciële ervaring is daarnaast een zeer grote troef in functie van de lessen die ik geef. De voorbeelden en situatietrainingen kan ik baseren op effectieve ervaring.
  • Mijn klantentrouw: cursisten die een opleiding gevolgd hebben bij mij, zie ik steeds zichzelf terug inschrijven in andere opleidingen/coachings. Dit mag dan niet echt een 'persoonlijke troef' zijn, maar toont wél aan dat ik -zoals ik steeds zeg- 'bij mensen binnen kom'.
  • Actiegerichtheid: mijn overtuiging en sterke gedrevenheid maken dat ik nét datgene los kan maken dat men nodig heeft om zowel het evenwicht te bewaren als de comfortzone te vergroten. Mensen laten groeien is mijn passie. Ik hecht aan effectieve ondersteuning en versterking!"


Volg een opleiding bij LifeKompas

LifeKompas biedt opleiding, coaching en consulting op vlak van management, communicatie, sales en marketing in regio Mechelen. Bij het streven naar (persoonlijke) groei is het uitstippelen van de route geen overbodige luxe. Met LifeKompas helpt u om de doelen scherp te stellen, het tempo te bepalen en het overzicht te bewaren. 

Ons aanbod bestaat zowel uit korte trainingen als langlopende opleidingen regio Mechelen, om zo goed mogelijk te kunnen aansluiten bij de stappen die ù wil zetten. 

Onze aanpak is persoonlijk en interactief, opdat u de vergaarde kennis door middel van inoefening ook effectief zou kunnen omzetten in kunde.  Wie als ondernemer groeit, plukt daar automatisch ook de vruchten van op persoonlijk vlak. Om die reden kan u dan ook 'life' terugvinden in onze naam.

Samengevat beschikt u met LifeKompas aan uw zijde over een businesspartner achter de schermen!

communicatieve sales opleiding LifeKompas regio Mechelen


Andere opleidingstrajecten

Onze trajecten bieden een totaalaanpak. Door frequent en intensief te werk te gaan, geef je een boost aan je groeiproces. Naast de communicatieve sales opleiding bieden wij nog andere opleidingstrajecten aan om je onderneming te laten groeien:

Wanneer we ons afvragen wat nu precies de kenmerken zijn van een goede leider, worden al gauw eigenschappen genoemd als besluitvaardig, competent, integer, volhardend of bescheiden. Het is niet zo dat we dit tegenspreken, maar ons inziens gaat het over meer. Aan het roer van je schip ben je immers niets zonder je matrozen. Leiding geven gaat over mensen.

Doorgaans zorgen conflicten ervoor dat de communicatie ofwel escaleert, ofwel volledig weg valt. Nochtans is een verschillende mening of visie niet zo vreemd. Binnen dit domein van onenigheid vallen de grootste winsten te boeken.

Jacky De Forté staat aan het hoofd van Faster Sales Academy. Haar missie bestaat er uit om bedrijven wegwijs te maken in de krachtige wereld van sociale media. In samenwerking met LifeKompas geeft zij een intensieve social media opleiding, bedoeld voor bedrijven die met sociale media willen starten of die al actief zijn op sociale media, maar hier nog geen uitgewerkte strategie voor hebben. Dankzij een mix van theorie en oefeningen, maken we hier het verschil.

U wenst te groeien in de meest ruime zin op vlak van communicatie, stress- en timemanagement.

Het ontwikkelen van specifieke communicatieve vaardigheden kan bijdragen tot een sterkere veerkracht en betere levensbalans. De inzichten die voortkomen uit de wereld van de mindfulness helpen ons om zo open mogelijk te communiceren, waardoor we opkomen voor onszelf en ons niet laten meeslepen door externe factoren.


Heeft u vragen over een van onze opleidingstrajecten in Mechelen?

Communicatieve sales opleiding Mechelen

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x