Waarom het bij LifeKompas élke dag Moederdag is.

Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart is voor het merendeel van de Belgische bevolking gewoon een officiële vrije dag. In Antwerpen prijzen we op deze dag meerdere lieve vrouwen de hemel in en vieren we Moederdag, nog nét iets uitbundiger dan in mei. Bij LifeKompas is het élke dag een beetje Moederdag! We vertellen je bij deze graag waarom.

We mogen dan van een vaderland spreken, maar als het over onze taal gaat, is het duidelijk de moeder die de hoofdrol krijgt. België kent drie officiële landstalen. In het bovenste deel wordt overwegend Nederlands gesproken en voor hen, die het spreken, zal dat in de meeste gevallen ook hun moedertaal zijn. We zijn onafscheidelijk verbonden geraakt met het Nederlands van zodra ons gehoor zich ontwikkelde in de baarmoeder. Ons vaderland kunnen we verlaten, maar onze moedertaal zal ons achtervolgen tot we onze laatste adem uitblazen, zélfs al verhuisden we naar het buitenland en hebben we zo goed als ons ganse leven een andere taal gesproken.

15 augustus leek ons bijgevolg een uiterst geschikt moment om uiting te geven aan de liefde voor onze taal. Hoe beter we immers onze moedertaal beheersen, hoe sterker we staan in het communiceren.

Vermits onze woorden, volgens onderzoek door Albert Mehrabian, slechts voor 7% bepalend zijn bij het overbrengen van onze boodschap, spreekt het voor zich dat we dit stukje dan ook best zo goed mogelijk ontwikkelen en beheersen. Een uitgebreide woordenschat kan in bepaalde situaties een groot voordeel betekenen, maar gemiddeld genomen hebben we meer baat bij het correct kunnen toepassen van grammaticale regels of het vermijden van spelfouten. En dat is al heel wat!

Toegegeven, alles is relatief. Je kan je de vraag stellen hoe ernstig een taalfout is, zolang ze niet leidt tot miscommunicatie, ergernis of conflicten. Binnen een professionele context lijkt het ons echter geen slecht idee om ze tot een minimum te beperken. Dergelijke fouten zouden bijvoorbeeld de indruk kunnen wekken dat je slordig werkt, waardoor je mogelijk niet serieus genomen wordt en je bij voorbaat de kans ontnomen wordt om je daadwerkelijke talenten te tonen.

Wanneer we over taalfouten spreken, begeven we ons steevast op glad ijs. De kritiek die je zelf te slikken krijgt wanneer je er iemand op durft attenderen -zonder dat het überhaupt als kritiek bedoeld was- is van een orde die geen gelijke kent. Mensen worden overduidelijk minder graag op taalfouten gewezen dan op om het even welke andere fout. Maar dat mag volgens ons geen reden zijn om -net zoals binnen elke andere discipline- niet naar de hoogst mogelijke kwaliteit te streven.

Speciaal voor Moeder(taal)dag -omdat we net zoals van mama ook zò van het Nederlands houden- hebben we ons kort verdiept in vaak gemaakte fouten of steeds weerkerende ergernissen. Onder de vorm van een quiz laten we dit op u los. Door u op deze speelse manier te informeren, ontnemen we anderen de kans -en in enkele gevallen tevens het genot- u te moeten of mogen corrigeren.

De mogelijkheid bestaat dat u onze tien vragen foutloos weet te beantwoorden, maar indien dat niet het geval mocht zijn, heeft u ongetwijfeld toch weer wat bijgeleerd! Net als wij trouwens! Want we mogen hier bij LifeKompas dan wel bol staan van liefde voor het Nederlands, het betekent niet dat wij als ware taalpuristen met de vingers in de neus door het leven fietsen. Al spreekt het natuurlijk voor zich dat we wél elke dag opnieuw onze uiterste best doen!

Ga jij de uitdaging aan? Wij wensen alle mama's een fijne Moederdag!Foutje gezien? Wij worden er graag op gewezen! Laat het ons weten!

Waarom het bij LifeKompas élke dag Moederdag is.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x