Laat niet langer met je voeten spelen!

Ook al ligt onze kindertijd vaak al een hele tijd achter ons, soms lijkt het alsof er dagelijks nog met onze voeten gespeeld wordt. In de figuurlijke betekenis dan. Aan de andere kant lijkt een kind - "Ik ben twee en ik zeg 'nee'." - veel minder moeite te hebben om voor zichzelf op te komen. Een vaardigheid die we als volwassene soms een beetje verleerd lijken te hebben.


Wat is assertief gedrag? Waarom hebben we er vaak moeite mee? En hoe worden we dan precies assertiever?

In tegenstelling tot wat velen denken, gaat assertieve communicatie niet uitsluitend over opkomen voor jezelf. Een kind mag dan kort en krachtig aangeven wat het wil of bedoelt, als volwassene dien je vaak iets tactischer te werk te gaan bij het overbrengen van je boodschap.

Assertieve communicatie heeft als doel om relaties met anderen tot stand te brengen, gebaseerd op wederzijds begrip en respect. Hiervoor is een actieve houding noodzakelijk en dien je steeds de klemtoon te leggen op de positieve kant, zowel van jezelf als van de andere. Het meedelen van je desiderata (én heel vaak ook je non-desiderata) doe je door je emoties en behoeften kenbaar te maken, zonder daarbij veroordelend, beschuldigend of aanvallend te zijn ten opzichte van de andere. Gebrek aan assertief gedrag is vaak een gevolg van weinig zelfvertrouwen. Je zelfbeeld bepaalt vanzelfsprekend ook je zelfvertrouwen en zelfwaardering. Wie zichzelf niet belangrijk genoeg vindt, heeft ook moeite om er voor op te komen. In conflictsituaties valt dit duidelijk waar te nemen. Wie bang is voor conflicten zal die logischerwijze ook trachten te vermijden. Door de ander gelijk te geven en 'ja' te zeggen wanneer je 'nee' bedoelt, verdwijnt weliswaar de spanning, maar ook het belang van je eigen mening. Op die manier wordt je lage zelfvertrouwen niet alleen in stand gehouden, maar ook blijvend gevoed. Successen die het gevolg zijn van je assertieve gedrag voeden daarentegen je zelfvertrouwen. 

Communicatieve vaardigheden vormen de sleutel tot succes. Soms gebeurt het dat je overdonderd wordt door de situatie en nadien perfect weet hoe je had moeten reageren. Veel vaker echter sta je met de mond vol tanden omdat je wel weet wat je zou willen zeggen, maar het simpelweg niet op een constructieve manier onder woorden kan brengen. Ons advies is helder: proberen is leren. In elke module leggen wij de nadruk op ons motto 'kennis-kunde-actie' en dat geldt net zo voor de module 'assertieve communicatie'.

Wij leren je om situationeel na te gaan: 

  • wat je voelt
  • wat je denkt
  • hoe je je gedraagt
  • of voelen, denken en gedragen in dezelfde lijn liggen
  • of je de ander correct begrijpt
  • hoe je boodschap overkomt (en of dit strookt met hoe je wil dat ze overkomt)

Zoals steeds laten de voordelen van degelijke communicatieve vaardigheden zich zowel voelen op de werkvloer als in privé-situaties. In geval van assertieve communicatie luiden de voordelen als volgt:

  • Je leert efficiënter en constructiever te communiceren: je wil iets gedaan krijgen, direct begrepen worden én mensen te vriend houden.
  • Begrip en respect komen centraal te staan. Opkomen voor jezelf hoeft niet ten koste te gaan van de relatie. Vanuit de ik-boodschap klink je nooit veroordelend of beschuldigend. Door respect te tonen, laat je tevens merken dat je waarde hecht aan de relatie.
  • 'Neen' durven zeggen zonder dat je je er slecht bij voelt, zorgt voor toename van je zelfvertrouwen: je màg jezelf écht wel belangrijk vinden! Er zijn zowel fysieke, emotionele als mentale grenzen. De kunst bestaat erin die te definiëren, duidelijk te communiceren en vervolgens te verdedigen.
  • Door het storend gedrag van een ander op een beleefde en doeltreffende manier te benoemen, kom je niet alleen op voor jezelf, maar indirect soms ook voor anderen.


Op dinsdag 16 juli heb je de kans om het écht in de vingers te krijgen. De workshop 'assertieve communicatie' maakt immers deel uit van onze summerschool! Lees meer >>Laat niet langer met je voeten spelen!

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x