DiSC persoonlijkheidstest Brugge

Op zoek naar een DiSC persoonlijkheidstest in regio Brugge? Welkom bij LifeKompas.

Ontdek tijdens onze DiSC persoonlijkheidstraining welke successen er te behalen zijn wanneer we ons gedrag en onze communicatie kunnen aanpassen aan die van anderen! Leer niet alleen om collega's of klanten beter te begrijpen, maar ook om slim in te spelen op de onderlinge verschillen in gedrag.


DiSC kleurentraining in Brugge

Introductie

De DiSC training is een wetenschappelijk onderbouwde persoonlijkheidstest, die gebaseerd is op de psychologische voorkeur van 4 soorten gedragsstijlen: dominant, invloedrijk, stabiel en consciëntieus.

Inzicht in je eigen gedragsstijl is de eerste stap om anderen te leren waarderen zoals ze zijn en om je relaties te verbeteren. Een goede kennis van elkaars voorkeurgedragstijl is cruciaal om vlot met elkaar te kunnen communiceren. Het spreekt voor zich dat de realiteit iets genuanceerder is, maar aan de hand van vier algemeen geldende gedragstypes  die uit de persoonlijkheidstest naar voren komen worden handvaten geboden om je communicatie te versterken. Elk type wordt gekenmerkt door een kleur.

Bij DiSC staat rood voor dominant, geel voor invloed, groen voor stabiel en blauw voor consciëntieus. Niet iedereen heeft de 4 DiSC kleuren in zich maar heeft wél meestal 1 voorkeursstijl. Deze voorkeur bepaalt onze manier van doen, denken, communiceren en werken. Het bepaalt ons gedrag, maar ook onze houding ten opzichte van anderen.

 • Het dominante type is extravert en controlerend. Een typische eigenschap van dit type is de hoge prestatiegerichtheid. Hij of zij is direct en gedreven. (Rood)
 • Het invloedrijke type is extravert en relaterend. Hij of zij is onder andere hartelijk, enthousiast, impulsief en verbaal. (Geel)
 • Het stabiele type is introvert en relativerend en wordt ondermeer gekenmerkt door een hoge betrokkenheid, een attente persoonlijkheid en de hang naar harmonie. (Groen)
 • Het consciëntieuse type is introvert en controlerend. Vaak zien we dit type als een denker, observator en analyticus. (Blauw)

Doelstelling

De doelstellingen van de DiSC training zijn identiek aan de voordelen:

 • je bekomt betere relaties
 • je creëert én ervaart meer begrip en waardering
 • je realiseert vlottere werkprocessen
 • je communicatie verloopt efficiënter, omdat je jouw communicatiestijl kan aanpassen aan de voorkeursgedragsstijl van je gesprekspartner
 • hechtere teamspirit en beter teamwork

Inhoud

De DiSC training is een praktische training met ruimte voor interactie (vragen stellen, inoefenen,… )
Ze vindt plaats in een veilige omgeving rekening houdend met uw comfortzone.

 • Uw natuurlijke gedragsstijl/kleur bepalen;
 • Op een praktische manier de kenmerken van de andere gedragsstijlen herkennen;
 • Leren communiceren in de 4 kleuren;
 • Toepassen van deze kennis in je privéleven als op de werkvloer, in een verkoop-, sollicitatie-, onderhandelingsgesprek,… .

Interesse in de DiSC persoonlijkheidstest en training in Brugge?


DiSC persoonlijkheidstest Brugge


Ontmoet Serge Dal Bosco: docent DiSC persoonlijkheidstest en training bij LifeKompas

Serge Dal Bosco heeft sinds 1993 ervaring als trainer in communicatie- en verkooptechnieken. Serge is sinds 2011 gecertifieerde DiSC trainer. Hij past zich volledig aan, aan uw persoonlijkheid, gedragsstijl en grenzen zodat u zoveel mogelijk uit deze DiSC training haalt binnen een veilige omgeving.

Serge Dal Bosco_docent DiSC persoonlijkheidstest en training Brugge


"Mijn naam is Serge Dal Bosco. Aan het begin van mijn carrière combineerde ik een baan in de zorgsector met een commerciële bijverdienste. Al gauw kwam ik er achter dat ik mijn energie hoofdzakelijk haalde uit de verschillende soorten uitdagingen, die gepaard gingen met mijn bijverdienste. Mijn sterke gedrevenheid maakte dat ik later als zelfstandig ondernemer verschillende zaken oprichtte en uitbaatte. De ervaring die ik daarmee opstak, nam ik mee bij al mijn volgende stappen.

Vanuit de intense samenwerking met mensen ontdekte ik reeds heel vroeg dat mijn passie bij het lesgeven lag. In 1997 ging ik aan de slag als trainer/coach bij een financiële instelling. Twee jaar eerder was ik reeds begonnen met les te geven in avondschool, richting marketing en sales. In 2011 behaalde ik mijn certificatie als DiSC trainer. De DiSC methodologie pas ik sindsdien consequent toe bij quasi alle opleidingen omdat het mijns inziens de essentie vormt van communicatie en ik hiermee een meerwaarde kan geven aan mijn opleidingen, trainen en coachings: een beter begrip van jezelf én van de ander is de sleutel tot succes.

In 2015 richtte ik vervolgens LifeKompas op omdat ik honger had naar meer. Ik wilde méér doen dan gewoon lesgeven. Ik wilde ondersteuning bieden in de meest brede zin van het woord. Met communicatie als rode draad help ik ondernemers groeien op vlak van marketing, management en sales. Aangezien elke ondernemer ook gewoon 'mens' is, bewijzen de vaardigheden, die we binnen het professionele domein samen trainen, tevens hun nut op persoonlijk vlak. 

Kennis - Kunde - Actie is de LifeKompas slogan: een korte theoretische basis wordt omgezet in praktische vaardigheden. Door deze vaardigheden intensief in te oefenen worden ze een attitude of kunde. In de praktijk ondersteun ik daarom héél actiegericht. De transformatie die ik mensen zie doormaken, zowel klassikaal als op de werkvloer, geeft mij telkens opnieuw een onbeschrijfelijke voldoening...

Mijn troeven? Kort samengevat:

 • Allereerst mijn persoonlijke aanpak: op het evaluatieformulier lees ik vaak ‘zeer leerrijke rollenspellen’. Ik oefen dus vaak in een veilige omgeving zonder de ander uit zijn of haar comfortzone te halen. Hoe beter je je voelt, hoe makkelijker je bijleert!
 • Mijn professionele ervaring: mijn meerwaarde heb ik volgens mij te danken aan mijn opgedane ervaring als uitbater van drie zelfstandige zaken. Mijn commerciële ervaring is daarnaast een zeer grote troef in functie van de lessen die ik geef. De voorbeelden en situatietrainingen kan ik baseren op effectieve ervaring.
 • Mijn klantentrouw: cursisten die een opleiding gevolgd hebben bij mij, zie ik steeds zichzelf terug inschrijven in andere opleidingen/coachings. Dit mag dan niet echt een 'persoonlijke troef' zijn, maar toont wél aan dat ik -zoals ik steeds zeg- 'bij mensen binnen kom'.
 • Actiegerichtheid: mijn overtuiging en sterke gedrevenheid maken dat ik nét datgene los kan maken dat men nodig heeft om zowel het evenwicht te bewaren als de comfortzone te vergroten. Mensen laten groeien is mijn passie. Ik hecht aan effectieve ondersteuning en versterking!"


DiSC persoonlijkheidstest per sector

voor de zorgsector

Deze specialisatiemodule van de DiSC training werd in samenwerking met de zorgsector ontwikkeld ter verbetering van de soft skills. Het grote voordeel is dat deze module ontwikkeld werd vanuit de concrete praktijksituaties, waardoor oefeningen en voorbeelden nog nooit zo relevant waren!

De patiënt komt steeds centraler te staan. Effectieve communicatieve vaardigheden zullen dan ook steeds meer de kwaliteit van de dienstverlening gaan bepalen. Steeds vaker krijgen we te maken met bijzonder mondige burgers. Niet alleen bij het overbrengen van gevoelige medische informatie, maar tevens bij het opbouwen van vertrouwensvolle relaties kan de juiste communicatie een wereld van verschil betekenen!


DiSC persoonlijkheidstest voor de zorgsector in Brugge

De DiSC training voor de zorgsector is een praktische training, waarbij inzicht in de verschillende stijlen d.m.v. een persoonlijkheidstest omgezet wordt in concrete tools en handvaten om met de verschillende stijlen om te gaan.

 • Allereerst leer je je eigen voorkeursstijl te herkennen en beseffen dat die niet effectief zal zijn bij veel van je patiënten of collega’s.
 • Vervolgens leer je de voorkeuren van de andere stijlen te herkennen en te communiceren in de vier kleuren, waardoor je doelgericht kan inspelen op hun noden.
 • Tot slot leer je deze kennis praktisch toe te passen.


voor andere sectoren


Volg een opleiding bij LifeKompas regio Brugge

LifeKompas biedt opleiding, coaching en consulting op vlak van management, communicatie, sales en marketing in regio Brugge. Bij het streven naar (persoonlijke) groei is het uitstippelen van de route geen overbodige luxe. Met LifeKompas helpt u om de doelen scherp te stellen, het tempo te bepalen en het overzicht te bewaren. 

Ons aanbod bestaat zowel uit korte trainingen als langlopende opleidingen regio Brugge, om zo goed mogelijk te kunnen aansluiten bij de stappen die ù wil zetten. 

Onze aanpak is persoonlijk en interactief, opdat u de vergaarde kennis door middel van inoefening ook effectief zou kunnen omzetten in kunde.  Wie als ondernemer groeit, plukt daar automatisch ook de vruchten van op persoonlijk vlak. Om die reden kan u dan ook 'life' terugvinden in onze naam.

Samengevat beschikt u met LifeKompas aan uw zijde over een businesspartner achter de schermen!
Interesse in een van onze opleidingen in Brugge?

DiSC persoonlijkheidstest Brugge

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x