shop-2-date werkwijze

De shop-2-date formule bestaat uit een vast en variabel gedeelte:


Mystery Shopping biedt in eerste instantie de mogelijkheid om de huidige winkelbelevenis in kaart te brengen. Tijdens de mystery visits leggen we de focus op zorgvuldig geselecteerde criteria, die in overleg en afhankelijk van uw specifieke situatie steeds aangepast of uitgebreid kunnen worden. Dankzij deze methode zijn wij in staat om snel én concreet inzicht te verschaffen in waar het groeipotentieel zich bevindt en welke pijnpunten de eventuele verdere ontwikkeling in de weg staan.

Op basis van deze analyseresultaten bent u in staat het variabele gedeelte zélf in te vullen. Wij bieden verschillende trainingsmodules aan, waarvan u er vier uit kan kiezen die het meest aansluiten bij uw noden. Om maximale resultaten te boeken aan de hand van de variabele modules, wordt in het zogenaamde 'vaste deel' van het shop-2-date pakket standaard een salesgerichte communicatietraining voorzien. Wil u vervolgens aanpassingen doorvoeren op vlak van de winkelinrichting of de werkprocessen? Heeft u nood aan individuele coaching? Of vindt u training van uw salesteam op dit moment meer aan de orde? U beslist het helemaal zelf! ‘Shop-2-date’ ondersteunt u in de meest brede zin van het woord. Persoonlijk, constructief, doelgericht én ‘up-to-date’!


Het vast pakket:

Mystery visit (details te bespreken) en salesgerichte communicatietraining (3 x 3uur)


Het variabel pakket:

Uit de volgende modules kiest u zélf vier modules die het nauwst aansluiten bij wat ù nodig heeft. Elke module heeft een duur van drie uur. 

 • Field Analyse en coaching: (3u)

Deze module spitst zich toe op de fysieke winkelruimte. We onderzoeken bijvoorbeeld of zeer bepalende factoren zoals kleur en licht juist toegepast worden. We bekijken waar optimalisatie van de winkelindeling uw verkoop positief kan beïnvloeden en in hoeverre bijvoorbeeld bepaalde up selling producten hun steentje kunnen bijdragen tot meeromzet.

 • Diefstalpreventie: (3u)

“Waar kan ik concreet op letten?”, “Hoe voorkom ik diefstal? en “Wat doe ik in geval van diefstal”. Deze module is een praktische training in beveiligen, boordevol tips en tricks.

 • Coaching klantbeleving: (3u)

We onderzoeken concreet uw meerwaarde als winkel in ‘customer experience’. Beschikt u over voldoende troeven om uw klant aan te zetten tot een verplaatsing? Waar maakt u het onderscheid en hoe verhoudt het online verhaal zich ten opzichte van het offline verhaal? De klant is hierbij onze bepalende factor en om die reden een belangrijke partner tijdens deze module. Samen gaan we op onderzoek naar de concrete verbeterpunten of de ontbrekende opportuniteiten.

 • Omni Channel: (3u)

Deze module neemt de verschillende processen en communicatiekanalen onder de loep. U krijgt een beeld van de samenwerking tussen het online en offline gebeuren. We bekijken of er omni channel groeimogelijkheden zijn die uw verkoop kunnen boosten.

 • Procesanalyse: (3u)

Deze analyse speelt zich af op de scheidingslijn tussen de interne keuken en het externe retaillandschap. We bekijken de huidige werkprocessen en stellen verbeteringspunten voor in functie van het specifieke project. Indien nieuwe processen geïmplementeerd dienen te worden, bekijken we samen de mogelijkheden.

 • Team management: (3u)

Hoe verhouden de individuele kwaliteiten van mijn teamleden zich tot de resultaten van het team? Worden deze kwaliteiten ten volle benut of valt er winst te halen bij een herverdeling van de taken? We bekijken of er een ontbrekende of passende schakel is. Indien nodig voorzien wij hierbij tevens een korte sollicitatiebegeleiding.

 • Team coaching: (3u)

Deze module speelt zich af in het hart van uw zaak en biedt ondersteuning bij het aansturen van het personeel ‘on the spot.‘

 • Team training: omgaan met klachten en tegenwerpingen: (3u)

Daar waar de (menings)verschillen het meest uitgesproken zijn, valt de grootste winst te halen. Deze module traint in de specifieke vaardigheden, die nodig zijn om niet in een discussie terecht te komen, maar slim te anticiperen op tegenwerpingen en alsnog een succesvolle  verkoop te realiseren.

 • Team training: omgaan met verbale agressie: (3u)

In deze module leer je alles wat nodig is om de communicatie niet te laten ontsporen en om negatieve invloeden om te buigen tot een positief verhaal.

 • Team training: time management: (3u)

Time is money" en vrije tijd is goud waard. Velen onder ons ervaren dat op het einde van de dag amper de helft gerealiseerd werd van wat gepland stond. Deze module leert je zeer specifiek de oorzaken daarvan te detecteren én aan te pakken

 • Team training: DiSC kleurentraining: (3u)

Deze training is een waardevolle aanvulling op de algemene communicatieve salestraining. Waar de training in het basispakket zich vooral toespitst op het stellen van de juiste vragen, leer je tijdens de DiSC training waarom we bijvoorbeeld lastige klanten als lastig beschouwen. Wat ligt hierbij aan de basis en hoe kunnen we hier slim op inspelen om alsnog verkoop te realiseren?Deze vaardigheden laten zich tevens voelen op niveau van interne samenwerking: beter begrip voor elkaar en de onderlinge verschillen leidt tot meer waardering, betere relaties, efficiëntere communicatieprocessen, enz.

 • Mindfulness introductie: (3u)

Mindfulness kan een krachtige tool zijn om stress te bestrijden, efficiënter te werken en meer veerkracht op te bouwen. Deze training is dan ook bedoeld voor iedereen die hun stress- en energiemanagement willen verbeteren en is een combinatie van mindfulness en cognitieve inzichten. De focus ligt op de praktische toepasbaarheid en het creëren van een positieve mindset, om op een efficiëntere manier te leren omgaan met de druk van de omstandigheden.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x